گزارش ها

توضیح در مورد بند چهار دستور جلسه مجمع همگانی ٢٨ شهریور ١٣٩٩

مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری هر موسسه ای است و انجمن زرتشتیان تهران نیز از این اصل مستثنی نیست. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نه تنها زمانی است برای انجام تکالیف قانونی، همچون بررسی و تصویب تراز و بیلان و انتخاب هیات بازرسان، بلکه فرصتی است برای هیات مدیره انجمن تا بتواند با اخذ برخی مصوبات از مجمع، پشتیبانی این بالاترین نهاد را برای برخی اقدامات خود بدست آورد.

در مجمع همگانی مورخ ٢٨ شهریور ١٣٩٩، هیات مدیره انجمن دو پیشنهاد ذیل را طرح خواهد نمود و امیدوار است تا مجمع با رای مثبت به آنها، برخی ابهامات را درخصوص راهکارهای پیش‌بینی شده در اساسنامه در مورد مشارکت همکیشان در فرایندهای تصمیم‌سازی و سرپرستی فعالیت‌های انجمن روشن نماید:

١.  با توجه به مجوز تشکیل‌کمیسیون‌ها، مطابق بند ۳۵ اساسنامه، هیات مدیره می‌تواند از اعضای خارج از هیات مدیره در هرکمیسیون استفاده نماید.

٢. هیات مدیره می‌تواند برخی از اختیارات و مسئولیت‌های خود در سرپرستی و مدیریت موسسات زیرمجموعه انجمن (موضوع ردیف یک ماده ۱۸ اساسنامه انجمن) را بر پایه آیین‌نامه‌های مشخص به هیات مدیره‌های اجرایی، شامل برخی اعضای خارج از هیات مدیره انجمن، واگذار نماید.

بدون تردید این تصورکه هیات مدیره یک‌گردش انجمن به تنهایی قادر به مدیریت مطلوب تمامی موسسات زیرمجموعه انجمن و حل‌کامل تمامی مسائل انجمن بعنوان یک سازمان چندوجهی است، تصوری نادرست است. بسیاری از زیرمجموعه‌های انجمن از مجموعه‌های بزرگی مانند مجموعه مارکار تهران پارس و مجموعه آدریان بزرگ تا مکانی همچون باغ وقفی در اوسون، دارای ظرفیت‌های بسیار برای خدمت و استفاده همکیشان هستند، ظرفیت‌هایی‌که تاکنون از آنهاکمتر استفاده شده است. بی‌گمان همکاری و یاری همکیشان علاقمند، در قالب هیات مدیره‌های اجرایی، می‌تواند راهکاری برای افزایش بهره‌وری و سودمندی این زیرمجموعه‌ها باشد. از سوی دیگرکمیسیون‌های انجمن، می‌توانند با حضور نخبگان و افراد باتجربه، جایگاه توانمندتری برای ارائه پیشنهادهای گره‌گشا و انجام فعالیت‌های موثر برای انجمن باشند.

متاسفانه سال‌هاست‌که از پتانسیل اعضای خارج از هیات مدیره درکمیسیون ها و مدیریت موسسات انجمن‌کمتر استفاده شده است. یکی از دلایل این اتفاق، تفسیری از اساسنامه است‌که سرپرستی موسسات زیرمجموعه انجمن و همچنین‌کمیسیون‌های انجمن را به اعضای هیات مدیره انجمن محدود می‌کند و متاسفانه مدیریت انجمن براساس این تفسیر، در طول سال‌های نسبتا طولانی، مطالبه و نیاز تشریک مساعی و آرای سایر همکیشان خارج از هیات مدیره در انجمن زرتشتیان تهران را کمرنگ و بی‌رنگ‌کرده است.

تصویب دوبند پیشنهادی فوق، درواقع امکان این تفسیر مشکل‌ساز را از بین می‌برد. به بیان دیگر درصورت تصویب این پیشنهادها توسط مجمع، هم هیات مدیره‌ها بروشنی اختیار خواهند داشت تا از دیگر همکیشان در انجام امور انجمن استفاده نماید و هم این پیام به اعضای خارج از هیات مدیره انجمن خواهد رسیدکه می توانند و آماده باشند تا در مدیریت بخش‌ها و حل مسائل انجمن همازور و همراه گردند.

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم