گزارش ها

بیستمین نشست هفتگی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

بیستمین نشست هفتگی گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در تاریخ ۷ امردادماه تشکیل شد.

-          در پاسخ به نامه درخواست آموزش پرورش برای تغییرکاربری دبیرستان دخترانه آگاهی به هنرستان پسرانه، تبادل نظر و مقرر شد این مدرسه، دخترانه آگاهی باقی بماند.

-           مصوبات کمیسیون مالی خوانده شد و به تصویب رسید. یکی از این مصوبات، افزایش میزان وام پرداختی به همکاران و کارمندان انجمن تا مبلغ شش میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ماهه است.

-          مصوبات کمیسیون موقوفات در مورد تغییر اجاره بهای تعدادی از منازل انجمن طرح شد و به تایید رسید اما مصوبات مربوط به اجرا بهای تعدادی از اماکن تجاری انجمن، بدلیل پایین بودن مبالغ اجاره پیشنهادی، مصوب نگردید. دبیر کمیسیون در مورد تلاش برای تنظیم اجاره نامه برخی املاک، توضیحاتی دادند.

-          کمیته مددکاری با تخفیف های درخواستی دو خانواده از همکیشان در مورد سرویس مدارس و کلاس های فرهنگ و هنر، با توضیح دلایل، موافقت کرده بودکه به تصویب هیات مدیره رسید.

-          با درخواست درمانگاه یگانگی برای خرید مواد دندانپزشکی، که مورد تایید کمیسیون خدمات قرارگرفته بود، موافقت شد.

کمیسیون خدمات به ارایه نتایج بررسی های فنی و مالی مجریانِ داوطلب برای همکاری با انجمن در سالن های پذیرایی خسروی و ایرج پرداخت و از میان واجدان شرایط، آقای امید فرهنگ انتخاب شد. جزییاتِ شرایط احراز این مسئولیت و نحوه گزینش داوطلبان، توسط کمیسیون خدمات قابل ارایه است.