گزارش ها

قدردانی انجمن زرتشتیان از همکیشان

 

انجمن زرتشتیان تهران از حضور همکیشان گرانقدر در مجمع عمومی سالانه (نوبت دوم) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ قدردانی می کند.

  

این حضور، پیگیری و حمایت را بزرگترین سرمایه خود می دانیم و آن را ارج می نهیم .

  

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران 

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم