گزارش ها

دهمین نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران

دهمین نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران، در روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه (سروش ایزد)، به ریاست فرنشین انجمن برگزار شد. در این نشست،

  1. تمام صورت‌حساب‌های پرداختی مصوب شده درکمیسیون مالی، به تصویب اعضای هیات مدیره رسید.
  2. پیشنهادکمیسیون موقوفات برای افزایش اجاره بهای ۵ واحد مسکونی متعلق به انجمن زرتشتیان تهران، که در اختیار همکیشان است، تصویب شد.
  3. کمیسیون روابط عمومی و امور اجتماعی‌گزارش دادکه در نشست هفتگی خود از سازمان‌ زنان زرتشتی تهران، بنیاد خیریه سیروس یگانگی و انجمن خیریه درمانی دعوت‌کرده است تا در تعیین راهکار و تدوین آیین‌نامه‌ی مشترک و موثر برای شناسایی افراد تحت پوشش حمایتی، با انجمن همفکری‌کنند. در هفته‌های آینده این نسشت‌ها با سایر نهادهای مرتبط ادامه خواهد داشت.
  4. مصوب شدکمیسیون خدمات، همکیشانی که تمایل و توانایی همکاری با انجمن برای سرپرستی و اداره‌ی سالن‌های خسروی و ایرج را دارند، طی فراخوانی، مشخص و ارزیابی‌کند. به این ترتیب، فرصت و شرایط برابر برای تمام همکیشان برای داشتن این مسئولیت فراهم خواهد آمد. این اقدام، روندی مرسوم و منطقی در سازمان‌ها و نهادهای مشابه است.
  5. به دعوت‌کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال، پنجشنه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۶، جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان دبیرستان فیروزبهرام و اولیای دانش آموزان برگزار خواهد شد و حضور تمام هم‌کیشان آزاد است. بی‌شک برگزاری چنین جلساتی‌ به همت هموندان‌کمیسیون آموزش،‌گامی مثبت و موثر برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش آموزشگاه‌های زرتشتیان خواهد بود.
  6. هریک از کمیسیون‌های انجمن، ریز برنامه‌ها و بودجه‌ی پیش‌بینی شده خود برای خردادماه را تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه تقدیم‌کمیسیون برنامه، بودجه و نظارت راهبردی خواهدکرد. ارایه آن در واقع شروع برنامه‌ریزی‌کوتاه مدتِ‌کمیسیون‌ها به‌طور همزمان و با فرمت یکسان است. این مهم در ماه‌های آینده مستمر خواهد بودکه به تدریج برنامه‌های میان مدت و بلند مدت نیز به آن اضافه خواهد شد.
  7. بحث در مورد موقوفه‌ی ارباب رستم‌گیو و انتخاب و معرفی سه تن نماینده از طرف‌ انجمن و مسایل حقوقیِ مرتبط با آن صورت‌گرفت. هموندان انجمن در نشست هفته آینده، پیشنهادات و طرح‌های خود در این باب را ارایه خواهند داد.
  8. بررسی بندهای آیین نامه داخلی‌که در نشست‌های قبلی شروع شده بود، ادامه یافت. پس از نهایی شدن آیین‌نامه و تصویب آن، در اختیار هم‌کیشان قرار خواهدگرفت.

 

 

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم