گزارش ها

یک گزارش درباره آرامگاه قصر فیروزه

 

مجموعه آرامگاه زرتشتیان تهران، در منطقه قصر فیروزه از سال 1314 مکان خاکسپاری و جایگاه ابدی پدران و مادران و دیگر خویشان و دوستان درگذشته ی ماست. در طول مدت 82 سال گذشته همواره حفظ ، صیانت و عمران این مجموعه عرصه همت بسیاری از همکیشان و از وظایف گردش های مختلف انجمن زرتشتیان تهران بوده است. دیوار کشی، محصور سازی و محوطه سازی، احداث جاده اولیه ، احداث، نگهداری و بازسازی سالن های مورد نیاز، تامین انشعابات برق، آب، گاز و تلفن و نگهداری از تاسیسات مربوط به آنها و ایجاد و حفظ فضای سبز این مجموعه از جمله کارهایی است که درگذشته انجام شده است، همچنانکه در حال حاضر انجام می شود و بی گمان درآینده نیز بایستی انجام گیرد.

 

بطور ویژه نگهداری از قنات ارزشمندی که یگانه تامین کننده آب به منظور آبیاری اراضی آرامگاه است، یک وظیفه همیشگی است. متاسفانه بدلیل وجود بخش عمده این زنجیره ی چند کیلومتری در درون زمین های تحت تصرف نهادی غیر از انجمن،  سرکشی و مراقبت مستمر از این قنات با دشواری های خاص خود روبرو است و از همین رو متاسفانه هر از چند با ریزش و تخریب نسبتا عمده قنات روبرو می شویم. دو سال پیش و پس از یکی از این ریزش ها، یک پویش مردمی با سرخیری فرزانه گرامی، آقای بابک شهریاری و همراهی انجمن زرتشتیان تهران آغاز گردید که با همازوری خیراندیشان ارجمند، بخش عمده ای از هزینه ی مورد نیاز برای ترمیم و لایروبی بخش هایی از قنات در آن زمان، توسط همکیشان تامین گردید. انجمن زرتشتیان تهران ضمن سپاسگزاری و آرزوی بهروزی و شادی برای تمامی خیراندیشان، لیست دهشمندان پویش 94 را بر اساس گزارش آقای بابک شهریاری منتشر می کند.

 

همچنین و به پشتوانه استقبال و تشویق همکیشان گرامی برای مشارکت در حفظ و عمران آرامگاه قصر فیروزه، و ذکر این نکته که با توجه به گستردگی فعالیت های ضروری و مخارج مربوط به آن،  انجمن به تنهایی و بدون کمک های دهشمندان قادر به انجام مطلوب و شایسته وظایف خود در این حوزه نیست، شماره حساب 0201014732008   بانک پارسیان شعبه حافظ (کد 1039) به نام انجمن زرتشتیان تهران و کارت متصل به این حساب به شماره 6221061207991888  و شماره شبا  IR 940540103981021014732008  تنها مختص به هزینه های مربوط به آب، آبادانی و سایر امور مربوط به آرامگاه قصرفیروزه تعیین گردیده است تا خیراندیشان ارجمند کمک های خود صرفا برای آرامگاه قصرفیروزه را به این حساب واریز نمایند.

 

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران خود را متعهد میداند با همراهی حسابداری، کمیسیون مالی و کمیسیون موقوفات انجمن، گزارش این حساب و هزینه های انجام گرفته بابت آرامگاه را هر شش ماه یک بار به اطلاع تمامی همکیشان برساند. از همکیشان ارجمند نیز خواهشمندیم تا پس از واریز وجه به این حساب به هر نحو، یا رونوشت سند واریزی را مستقیما در اختیار حسابداری انجمن قرار دهند و یا تصویر سند را از طریق شبکه تلگرام به شماره 09024477106 ارسال نمایند.