گزارش ها

شرح مختصری بر مصوبه تعیین پیمانکار تخریب و نوسازی ساختمان خرمن گیو

 

الف) ساختمان موقوفه نامگانه خرمن گیو – که به نیت استفاده از عایدی و درآمدهای ناشی از آن در جهت منافع جماعت زرتشتی به تشخیص انجمن زرتشتیان تهران وقف و به تولیت آن سپرده شده است – بموجب صفحه نقل و انتقالات سند ثبتی آن در تاریخ 1331/8/1  بنام واقف، انتقال قطعی گردیده است. به عبارتی به گواهی سند حداقل عمر بنای ساختمان موجود فعلی 64 سال می باشد. عرصه ساختمان موصوف (زمین)  419/84 متر مربع و اعیانی آن بصورت چهارطبقه آپارتمان تک واحدی سه خوابه مجزا به مساحت 194 متر مربع با سیستم سازه ای نیم اسکلت فلزی و طاق ضربی (غیر ایمن حتی در انطباق با حداقل ضوابط آیین نامه ای و زلزله) با بنایی فرسوده می باشد و از لحاظ سایر مباحث و استانداردهای فنی و امکانات رفاهی (نظیر سیستم سرمایش و گرمایش و یا نداشتن پنجره های دوجداره و ...) نیز جوابگو نمی باشد.

 

ب) هر چند وضعیت کلی برشمرده فوق در تعداد دیگری از املاک انجمن نیز حاکم می باشد، لکن بدلیل نداشتن موانع نیت نامه واقف و با لحاظ ارتقا کمی و کیفی سطح بهره برداری و بازدهی ملک موصوف و به تشخیص و تصویب گردش 41 انجمن زرتشتیان تهران اقدام به دریافت پروانه تخریب و نوسازی می گردد ولی منجر به شروع عملیات اجرایی و ساخت نمی شود. در گردش 42 بدلیل سرآمد شدن مهلت شروع عملیات ساختمانی طبق ضوابط پروانه و ابطال آن که به معنی هدررفت هزینه ها، وقت و نیروی انسانی مرتبط با روند دریافت این پروانه می باشد، به تدبیر و همت انجمن وقت اقدام به تغییر نقشه و صدور پروانه جدید می گردد، تا از این طریق زمان اضافی و جدیدی برای پروانه صادره تامین شود. پروانه جدید با نام تغییر نقشه و با تاکید حداکثر مهلت شروع عملیات ساختمانی از زمان صدور بمدت 24 ماه در مورخ  93/8/17  صادر می شود که غیرقابل تمدید می باشد.

 

ج) پروانه تخریب و نوسازی (تغییر نقشه) صادره بشرط احداث، 5 طبقه مسکونی به متراژ مفید کل 1085 متر مربع در 18 واحد، در اختیار انجمن زرتشتیان تهران می گذارد که با تامین 18 واحد پارکینگ در یک طبقه همکف و یک طبقه زیرزمین جمعا بمیزان 1791 متر مربع اعیانی نوساز و طبق استانداردهای روز بر عرصه ثابت تحت تملک انجمن جایگزین می نماید.

 

د) هرچند ماهیت حقوقی و جایگاه اجتماعی انجمن زرتشتیان تهران به عنوان یک نهاد برنامه ریز، سیاستگزار و تصمیم گیرنده با لحاظ منافع و مصالح کلی جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد، لکن ناگزیر درگیر بسیاری از کارهای اجرایی و خدماتی روزمره می باشد. بگونه ای که بدلیل نبود سازوکار مناسب و تعریف شده، امکان تغییر شیوه بدون تعریف و تایید و جایگزینی سازوکارجدید میسر نمی باشد. بعنوان نمونه هم اینک عملیات تعمیر و نگهداری و یا بازسازی املاک و مستغلات و فضاهای خدماتی انجمن که بدلیل تغییر مستاجر و یا موارد ضروری دیگر، در تعهد و مسئولیت کمیسیون ساختمان و یا سایر کمیسیون های مرتبط می باشد که تحت نظارت، پیگیری و اخذ مصوبات هیات مدیره صورت می پذیرد. از همین رو احداث ساختمان با متراژ ذکر شده مطابق با ضوابط فنی و شهرداری و ... به عنوان کاری کاملا تخصصی در حیطه وقت و توان اجرایی مجموعه اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران نیست. لذا شایسته است انجمن در جایگاه کارفرما کلیه مسئولیت اجرایی، تهیه و تامین کلیه نیازهای فنی و عملیات احداث ساختمان مذکور را با لحاظ کلیه اهرمهای نظارتی، فنی، مدیریتی و مالی در تنظیم قرارداد حقوقی کامل و حافظ منافع جماعت زرتشتی و با برنامه ریزی مشخص ضمن رعایت تشریفات متداول و مطابق با آیین نامه کمیسیون معاملات و نیز اساسنامه انجمن به پیمانکار سازنده مجرب واجد صلاحیت واگذار نماید. بدیهی است پرداختهای مقطعی طبق شرایط پیمان و با تعیین سازوکار تایید پیشرفت فیزیکی و کیفیت اجرا از لحاظ مصالح و عملیاتی از طریق کارشناس معتمد انجمن در قالب شرایط قرارداد صورت می پذیرد. بدیهی است ضمانتهای لازم از بابت دوران بهره برداری پس از تکمیل و تحویل ساختمان در قرارداد منعقده با رعایت کامل مضامین حقوقی و در جهت حفظ کامل حقوق انجمن بایستی گنجانیده شود. از دیگر تضمین های مستتر در پیمان منعقده، انتخاب پیمانکار واحد مسئول و نیز واگذاری مسئولیت اخذ کلیه تایید های فنی لازم و استاندارد تا مرحله دریافت پایان کار می باشد.

 

ه) در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار و دومرحله ای نمودن ارائه پیشنهاد نیز ذکر نکاتی چند حائز اهمیت می باشد. همانگونه که اشاره شد هدف از دریافت پروانه تخریب و نوسازی ساختمان خرمن گیو تبدیل به احسن نمودن یکی از اموال غیرمنقول و سرمایه ای انجمن جهت تامین درآمد بیشتر و بمنظور هزینه در راستای اهداف و مصالح جماعت زرتشتی در تداوم عمل به نیت خیر واقف آن از طریق اجاره دادن ملک مذکور می باشد. به عبارتی ساختمان احداثی علاوه بر رعایت ضوابط فنی و استانداردها، بایستی قابل رقابت در بازار املاک استیجاری و تداوم بهره برداری از آن توسط مستاجرین باشد. لذا مواجهه با شرایط خصوصی حاکم بر پروژه با لحتظ فرهنگ املاک استیجاری و پارامترهای مرسوم و متداول روز می باشد. از همین روست که در مرحله اول فراخوان نظرات و تجربیات سازندگان را با ذکر رزومه کاری با ابنیه شهری تهران و شهرداریها و پیشنهاد جزئیات فنی کامل و برنامه زمان بندی آن درخواست کرده ایم. از سویی دیگر برخورد صرفا مهندسی و طبق ضوابط مندرج در بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه و یا طی روندهای مهندسی مرسوم در اجرای پروژه های عمرانی حاصلی جز تحمیل هزینه های کارشناسی و مهندسی منجر به تطویل زمان پیشرفت کار نخواهد داشت. لذا ضمن تقاضا و پیشنهاد از داوطلبین شرکت در فراخوان دعوت می گردد در جهت همکاری و همازوری جهت نیل به بهترین کیفیت با رعایت اقتصادی ترین نوع هزینه در احداث ساخنمان مورد نظر شرح کامل جزییات فنی و پیشنهادی خود را ارائه نمایند، تا در نهایت پس از مهلت تعیین شده با جمع بندی نظرات مکتوب دریافتی و تدوین کلیات مورد توافق کارشناسان معتمد و اعضای انجمن در قالب شرح جزئیات و مشخصات خصوصی منضم به اسناد پیمان در مرحله دوم فراخوان از سوی انجمن ارائه خواهد شد تا پیمانکاران نسبت به ارائه پیشنهاد و قیمت خود برنامه زمان بندی اجرایی مشخصات خصوصی در پاکتهای بسته اقدام نمایند.

 

و) نکته آخر در ارتباط با ساختمان نیمه کاره کیخسروی می باشد. بی تردید اولویت و ضرورت اجرایی کمیسیون ساختمان و انجمن زرتشتیان تهران گردش 43، تکمیل عملیات نیمه تمام و متوقف آن می باشد. هم اینک نیز کمیسیون ساختمان با برگزاری جلسات مشترکی که با دعوت از هموندان و کارشناسان زرتشتی صورت می پذیرد، درحال بررسی و جمع بندی راهکار اجرایی عملی واقع بینانه می باشد. نکته ظریف و حائز اهمیت این پروژه توقف عملیات ساختمانی در مرحله تکمیل اسکلت و سقف می باشد که امکان تداوم عملیات ساختمانی بصورت قراردادهای پیمانی جزء به واجدین صلاحیت را نیز امکان پذیر می سازد. بهر حال جمع بندی نظریات در آینده ای بسیار نزدیک، نحوه تکمیل و ادامه عملیات اجرایی ساختمان کیخسروی اطلاع رسانی و به امید پروردگار شروع خواهد شد، بگونه ای که هر چه سریعتر شاهد خاتمه کار ساختمانی و آغاز بهره برداری از آن طبق خواسته واقف آن باشیم.

ایدون باد

 

بهمن تیمساری

رئیس کمیسیون ساختمان گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران

 

 

 

                                                                                   

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم