گزارش ها

بیستمین نشست هفتگی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

بیستمین نشست هفتگی گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در تاریخ ۷ امردادماه تشکیل شد. 

ادامه مطلب...

قدردانی انجمن زرتشتیان از همکیشان

ادامه مطلب...

چهاردهمین نشست هفتگی هیات مدیره‌گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران

چهاردهمین نشست هفتگی هیات مدیره‌گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در روز دوشنبه، باد ایزد، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، تشکیل شد.

ادامه مطلب...

دهمین نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران

 

ادامه مطلب...

توضیحاتی در مورد آپارتمان روانشاد پری ناز بختیان

 

با توجه به طرح مصوبه هیات مدیره گردش 43 در مورد " فروش شش دانگ آپارتمان پری ناز بختیان جهت تبدیل به احسن آن" در مجمع عمومی به تاریخ 1396/4/16، لازم است توضیحاتی را در این ارتباط جهت آگاهی همکیشان ارجمند ارائه دهیم.

 

ادامه مطلب...

یک گزارش درباره آرامگاه قصر فیروزه

 

ادامه مطلب...

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم