گزارش ها

بیستمین نشست هفتگی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

بیستمین نشست هفتگی گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در تاریخ ۷ امردادماه تشکیل شد. 

ادامه مطلب...

قدردانی انجمن زرتشتیان از همکیشان

ادامه مطلب...

چهاردهمین نشست هفتگی هیات مدیره‌گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران

چهاردهمین نشست هفتگی هیات مدیره‌گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در روز دوشنبه، باد ایزد، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، تشکیل شد.

ادامه مطلب...

دهمین نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران

 

ادامه مطلب...

توضیحاتی در مورد آپارتمان روانشاد پری ناز بختیان

 

با توجه به طرح مصوبه هیات مدیره گردش 43 در مورد " فروش شش دانگ آپارتمان پری ناز بختیان جهت تبدیل به احسن آن" در مجمع عمومی به تاریخ 1396/4/16، لازم است توضیحاتی را در این ارتباط جهت آگاهی همکیشان ارجمند ارائه دهیم.

 

ادامه مطلب...

یک گزارش درباره آرامگاه قصر فیروزه

 

ادامه مطلب...

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم