رویدادها

فراخوان درمانگاه یگانگی (جذب متخصص پوست)

 

ادامه مطلب...

جلسه پرسش و پاسخ دبیرستان فیروزبهرام

جلسه پرسش و پاسخ به دعوت کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال انجمن زرتشتیان تهران

ادامه مطلب...

فراخوان انجمن زرتشتیان تهران (خوابگاه فلفلی یزد)

ادامه مطلب...

فراخوان تارنمای انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران برای بازطراحی و ایجاد تارنمای خود، "در خواست پیشنهاد" (RFP) تهیه کرده که در آن ویژگی های مورد نظر برای تارنما مشخص و تعیین شده است.

ادامه مطلب...

برگزاری جشن زایش اشوزرتشت سال 1398

جشن زایش اشوزرتشت، پیامبر بزرگ ایران زمین، در همایشگاه مارکار تهران پارس برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

آیین دیدوبازدید نوروزی سال 1398

آیین دیدوبازدید نوروزی سال 1398 روز دوم فروردین برگزار می شود.

ادامه مطلب...

صدور مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران گردش 44

مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران صادر گردید.

ادامه مطلب...