رویدادها

پیام آرامش باد کتابخانه اردشیر یگانگی

ادامه مطلب...

یادآوری ثبت نام سرویس مدارس

 

به اولیای محترم دانش آموزان یادآور می شودکه متعاقب اطلاعیه قبلی انجمن، مهلت ثبت نام سرویس مدارس ششگانه، 15 شهریورماه به اتمام می رسد.

ادامه مطلب...

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم