رویدادها

فراخوان فعالیت اقتصادی در قسمتی از اراضی آرامگاه قصرفیروزه

انجمن زرتشتیان تهران از تمام همکیشان ارجمندی که علاقمند به فعالیت اقتصادی در اراضی جنب آرامگاه قصر فیروزه هستند، دعوت می‌نماید که تا تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۹، خلاصه پیشنهاد خود را به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران ارسال نمایند.
لازم است خلاصه پیشنهاد شامل نوع و شرح فعالیت پیشنهادی، نوع قرارداد و مدت زمان آن، مشخصات کامل پیشنهاد دهنده اعم از حقوقی یا حقیقی و هرگونه اطلاعات پایه ای دیگر باشد.
پس از بررسی اولیه، براساس اولویت، از متقاضیان برای گفتگوهای لازم دعوت بعمل خواهد آمد.
متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات در مورد شرایط و وضعیت فعلی اراضی یا هماهنگی برای بازدید، می‌توانند با دبیرخانه انجمن با شماره تماس ۶۶۷۰۴۳۶۹، تماس بگیرند.

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم