رویدادها

بازپرداخت بخشی از هزینه سرویس رفت و برگشت مدارس

پیرو اعلان قبلی مبنی بر بازپرداخت بخشی از هزینه سرویس رفت و برگشت مدارس، مربوط به ماه هایی که بدلیل شیوع بیماری کرونا آموزش غیر حضوری بوده است، به آگاهی اولیای محترم دانش آموزان مدارس شش گانه انجمن زرتشتیان تهران می رساند در صورت تمایل، می توانند فرم بازپرداخت باقیمانده هزینه سرویس را حداکثر تا ۱۰ مهرماه تکمیل و ارسال کنند.

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم