سرویس مدارس شش گانه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به آگاهی اولیای گرامی دانش‌آموزان مدارس شش‌گانه انجمن می‌رساند، با توجه به اینکه تاکنون تصمیم مشخصی از طرف آموزش و پرورش برای نحوه برگزاری سال تحصیلی پیش‌رو اعلام نشده است، امسال سرویس رفت و برگشت برای دانش‌آموزان، توسط انجمن، ارائه نخواهد شد. 

در شرایطی که آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کند کلاسهای درس، باید حضوری برگزار شود، انجمن مانند سالهای گذشته حمایتهای لازم را در هزینه رفت و آمد دانش آموزان همکیش به عمل خواهد آورد.