رویدادها

آیین نامه اختصاص واحد های مسکونی ساختمان کیانی پور

۱- متقاضی دریافت هر یک از واحدهای استیجاری ساختمان کیانی پور بایستی شرایط بند ۲ " دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری انجمن به همکیشان" را دارا باشد[1].

۲- متقاضی بایستی درخواست خود را مطابق با بندهای ۳ و ۴ "دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری انجمن به همکیشان" به انجمن ارائه نماید[2].

۳-  میزان مبلغ اجاره در هر یک از واحدهای ساختمان کیانی پور، حداقل معادل ۷۰ درصد قیمت کارشناسی منطقه ای آن واحد است. این مبلغ بصورت رهن و اجاره خواهد بود.

۴- تمدید قرارداد مطابق بند ۷ " دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری انجمن به همکیشان" است[3].

۵-  تحت شرایط خاص و در صورت موافقت کمیسیون های موقوفات و مددکاری انجمن، مدت زمان سکونت یک مستاجر می تواند تا ۵ سال افزایش یابد. سکونت یک خانوار برای زمانی بیشتر از ۵ سال تنها درصورت عدم وجود متقاضی سکونت، مجاز است.

این آیین نامه در امرداد ماه ۹۹ به تصویب هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران، گردش ۴۴ رسید و تا زمان تغییر، رعایت مفاد آن لازم است.[1]  ۲- هر فرد زرتشتی به شرط داشتن ویژگی های زیر می تواند متقاضی سکونت در یکی از واحدهای استیجاری متعلق به انجمن گردد:

الف) کارت زرتشتی معتبر از یکی از انجمن های زرتشتی داشته باشد.

ب) خود یا غالب افراد تحت تکفل او ساکن تهران باشند یا در تهران شاغل باشند.

ج) سرپرست خانوار باشد یا حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد.

د)  به مواد مخدر اعتیاد نداشته باشد.

ه) خود یا یکی از افراد تحت تکفل ایشان مالک واحد مسکونی در تهران نباشند.

تبصره یک: در صورتی که شخص در زمان تقاضا در مورد بند (ه) پنهان کاری نماید، انجمن بایستی بلافاصله پس از روشن شدن حقیقت، قرارداد اجاره ایشان را فسخ و جریمه پیش بینی شده در قرارداد را دریافت نماید.

تبصره دو: اشخاص متقاضی با وجود عدم احراز شرط (ه) با شرایط ویژه و پس از بررسی موضوع و موافقت کمیسیون مددکاری می توانند از سکونت در واحدهای استیجاری انجمن بهره مند گردند.

 [2] ۳- متقاضی بایستی درخواست خود را در قالب تکمیل فرمی که بدین منظور در اختیار دبیرخانه  انجمن است، ارائه نموده و به همراه مدارک مورد نیاز در اختیار ایشان قرار دهد. دبیرخانه موظف است تنها پس از تکمیل تمامی مدارک لازم، درخواست را تحویل گرفته، ثبت نماید و تاریخ بزند و در اختیار کارمند موقوفات قرار دهد.

۴- متقاضی در زمان تکمیل فرم درخواست، میتواند دلایل و مستندات خود را جهت قرار گرفتن در لیست "متقاضیان دارای اولویت" ارائه نماید.

 [3]  ۷- تمدید قرارداد در سال های دوم و سوم با تعیین اجاره بهای جدید مجاز است. تمدید قرارداد برای سال سوم مشروط به امضای تعهدنامه توسط مستاجر صورت میگیرد. بر اساس این تعهد نامه، مستاجر خود را ملتزم میداند که در پایان سال سوم بدون هیچ قید و شرط، واحد استیجاری خود را تخلیه نماید.

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم