ثبت نام پرسه همگانی (روز اورمزد و تیرماه )

 یاری اهورا مزدا

ایرستنام اوروانو یزمیده

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ اصول بهداشتی پرسه همگانی (روز اورمزد و تیرماه) برابر ۲۹ خورداد را بصورت آنلاین و غیر حضوری برگزار نماید .
لذا از همکیشانی که تمایل دارند نام درگذشته شان در پرسه همگانی آورده شود دعوت میگردد جهت ثبت نام با شماره ۶۶۷۰۴۳۶۹ دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تماس حاصل فرمایند .
بدیهی است در صورت رفع کامل خطرات مترتب با فراگیری بیماری کرونا و در صورت اطمینان از حفظ سلامت همکیشان مراسم مانند سالهای گذشته برگزار خواهد شد.