به روان پاک بهشتی روان افلاطون سهرابی درود باد

 ايريستنام اوروانو يزه مييده یا اشه اونام فروشه یو

انجمن زرتشتیان تهران، در گذشت بهشتی روان افلاطون سهرابی، فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز، را آرامش باد می‌گوید و برای آن روانشاد آسایش مینوی و برای بازماندگان شکیبایی و دیرزیوی آرزومند است.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران