رویدادها

ششم فروردین زادروز اشوزرتشت پیامبر آریایی خجسته باد

ششم فروردین ماه، زاد روز اشوزرتشت اسپنتمان، نخستین پیا‌م‌آور راستی و آموزگار مهر و دوستی بر تمام ایرانیان به ویژه هم‌کیشان گرامی فرخنده باد. زایش و به پیامبری رسیدن بزرگ‌مردی را گرامی می‌داریم که پیروی از آموزه‌های او برای همازوری و مهرورزی، تنها راه رسیدن به آینده‌ای روشن و با سعادت است. مهر ایران پاینده باد.

انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم