فراخوان سفره های نوروزی

از کلیه همکیشان علاقمند و هنرمند دعوت بعمل می‌آید تا تصاویر یا ایده‌های سفره نوروزی پیشنهادی خود را با توضیحات لازم جهت استفاده دراماکن انجمن تا تاریخ ۸ اسفند ماه به واتس اپ شماره ۰۹۱۲۵۲۷۲۲۹۰ ارسال نمایید.
سفره‌های انتخابی بترتیب امکان اجرا در آدریان تهران، شاه ورهرام‌ایزد، شاه‌ورهرم ایزد مارکار تهرانپارس توسط خود شخص را خواهند داشت.
در آدریان تهران دردید عموم هموطنان و در دو مکان دیگر در دید همکیشان قرارخواهد گرفت.
باسپاس ازهمراهی شما همکیشان گرامی.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران