تمدید زمان فراخوان استخدام و یادآوری متن فراخوان

ضمن یادآوری متن استخدام‌که پیش از این در وبگاه انجمن اعلان شده بود، به‌آگاهی می‌رساندکه مهلت شرکت در آن تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

متن فراخوان

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد برای تکمیل کادر اداری خود از بین همکیشان واجد شرایط، با حقوق و مزایای مکفی استخدام نماید. عناوین شغلی مورد نیاز به همراه خلاصه وظایف و شرایط عبارتند از:

۱- سرپرست دبیرخانه جهت مدیریت امور اداری و مدیریت ارشد نیروی انسانی کلیه زیر مجموعه ها و دوایر تابعه انجمن، دارای حداقل مدرک کارشناسی ترجیحا در رشته های حوزه مدیریت و علوم اداری، حداقل ۳۰ سال سن، آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی، و اولویتِ دارا بودن سابقه کار مرتبط. 
۲- سرپرست آرامگاه قصر فیروزه جهت رسیدگی به امور اداری و مدیریت کارگران خدماتی، از بین همکیشان مرد با حداقل ۳۰ سال سن.
۳- راننده امبولانس آرامگاه.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران