رویدادها

یادآوری نوبت دوم مجمع همگانی فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران

یادآور می شودکه نوبت دوم مجمع همگانی فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران، ساعت ۹:۳۰ روز آدینه، ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، در دبیرستان ماندگار فیروزبهرام برگزار خواهد شد. حضور، همراهی و حمایت همکیشان گرامی، ارزشمند و مورد تقدیر است.

همراه داشتن کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران برای شرکت در مجمع الزامی است.
موارد مذکور در دستور جلسه مجمع عبارتند از:

۱. اخذ مجوز فروش خانه خدارحم داوری (خوابگاه دانشجویان پسر) و خرید ویا دریافت ملک جایگزینِ  حداقل هم ارزش، با همان نیت نامه، نام و کاربری، حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری پس از فروش.

۲. اخذ مجوز جایگزینی ملکیت مغازه روانشاد بهمن جوانمردی واقع در چهارراه ولیعصر با ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه در خیابان کارگر جنوبی.

۳. اخذ مجوز فروش یک باب مغازه روانشاد بهمن جوانمردی واقع در شهر قدس (قلعه حسن خان) و واریز مابه التقاوت حاصله در فَند روانشادان بهمن جوانمردی و عشرت بختیاری جهت احیا و بهره برداری از سایر اموال ایشان ویا انجام امور خیریه.

۴. اخذ مجوز فروش سهم مشاعی روانشاد بهمن جوانمردی از ملک واقع در بلوار بسیج یزد و واریز ما مابه التقاوت حاصله در فَند روانشادان بهمن جوانمردی و عشرت بختیاری جهت احیا و بهره برداری از سایر اموال ایشان ویا انجام امور خیریه.

۵. اخذ مجوز فروش سهم مشاعی روانشاد بهمن جوانمردی از ملک واقع در مَنشاد یزد و واریز ما مابه التقاوت حاصله در فَند روانشادان بهمن جوانمردی و عشرت بختیاری جهت احیا و بهره برداری از سایر اموال ایشان ویا انجام امور خیریه.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم