فراخوان گزینش مدیر مهد پرورش

بانوان همکیش که دارای حداقل شرایط زیر هستند می توانند تا پایان بهمن ماه ١٣٩٨ در فراخوان مدیر مهد کودک پرورش وابسته به انجمن زرتشتیان تهران شرکت نمایند:

- دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن.
- گذراندن دورهای آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مدیران و موفقیت در آزمون پایانی.
- دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:
١: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن ۲۰۰ ساعت کارورزی درمهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.

٢: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های روان شناسی،علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی با یک سال سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن ۴۰۰ ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.

 روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران