رویدادها

به روان پاک بهشتی روان تابنده آذرکیوان (گنجی) درود باد

”ایریستَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُنام. فرَوَشَیُو”

انجمن زرتشتیان تهران، در گذشت بهشتی‌روان، تابنده آذرکیوان (گنجی)، مادر سرفراز جان باخته زنده یاد کامران گنجی را آرامش باد می‌گوید و برای آن روانشاد آسایش مینوی و برای بازماندگان، شکیبایی و دیرزیوی را آرزومند است.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم