رویدادها

جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با دستور جلسه مجمع همگانی

ضمن یادآوردی برگزاری مجمع همگانی نوبت های اول و دوم انجمن زرتشتیان تهران، به آگاهی می رساند با هدف توضیح بیشتر دستور جلسات و موضوعات پیرامون آن و پاسخ به پرسشهای همکیشان گرامی، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره, از ساعت هشت و نیم صبح روز آدینه، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸, در دبیرستان ماندگار فیروزبهرام تشکیل خواهد شد.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم