رویدادها

جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با دستور جلسه مجمع همگانی

ضمن یادآوردی برگزاری مجمع همگانی نوبت های اول و دوم انجمن زرتشتیان تهران، به آگاهی می رساند با هدف توضیح بیشتر دستور جلسات و موضوعات پیرامون آن و پاسخ به پرسشهای همکیشان گرامی، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره, از ساعت هشت و نیم صبح روز آدینه، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸, در دبیرستان ماندگار فیروزبهرام تشکیل خواهد شد.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران