رویدادها

پیام آرامش باد کتابخانه اردشیر یگانگی

 ایریستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو


جناب آقای دکتر افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

درگذشت پدر گرامیتان روانشاد مهندس رستم خسرو نمیرانیان را به شما و خانواده محترمتان آرامش باد گفته و شادی روان آن گروسمان نشین را آرمان داریم.

بازماندگان نیک زیوند،درست زیوند،شاد زیوند تا زیوند به کامه زیوند

کتابخانه اردشیر یگانگی

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا، در پرتو فروغ مينوي به ما چه خواهي بخشيد؟ آيا آن سعادتي كه در پرتو راستي و پاكي به دست مي‌آيد و به همه وعده شده، كدام است؟ در مورد دانايان چه فرماني رفته‌است؟ اي خداوند خرد مرا از تمام اين حقايق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن كن تا همه مردم را به آيين راستي راهنمايي كنم.

يسنا – هات 31 – بند 3 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم