رویدادها

به روان پاک مادر گرامی جناب آقای دکتر اختیاری درود باد

ايريستنام اوروانو يزه مييده یا اشه اونام فروشه یو

انجمن زرتشتیان تهران، در گذشت بهشتی روان پروین رستم صنمی، مادر گرامی جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری ، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی را آرامش باد می گوید و برای آن روانشاد آسایش مینوی و برای بازماندگان شکیبایی و دیرزیوی را آرزومند است.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران