رویدادها

یادآوری ثبت نام سرویس مدارس

به اولیای محترم دانش آموزان یادآور می شودکه متعاقب اطلاعیه قبلی انجمن، مهلت ثبت نام سرویس مدارس ششگانه، 15 شهریورماه به اتمام می رسد. طبق برنامه ریزی انجام شده، بعد از این تاریخ لیست دانش آموزان و مسیرها، نهایی و به پیمانکار اعلام خواهد شد. همکاری همکیشان گرامی برای ثبت نام به موقع، موجب سرویس دهی مناسب و کامل در زمان شروع مدارس خواهد شد. امکان ارایه سرویس برای دانش آموزان خانواده هایی که بعد از تاریخ تعیین شده ثبت نام کنند، تا پایان مهرماه وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم