رویدادها

یادآوری ثبت نام سرویس مدارس

به اولیای محترم دانش آموزان یادآور می شودکه متعاقب اطلاعیه قبلی انجمن، مهلت ثبت نام سرویس مدارس ششگانه، 15 شهریورماه به اتمام می رسد. طبق برنامه ریزی انجام شده، بعد از این تاریخ لیست دانش آموزان و مسیرها، نهایی و به پیمانکار اعلام خواهد شد. همکاری همکیشان گرامی برای ثبت نام به موقع، موجب سرویس دهی مناسب و کامل در زمان شروع مدارس خواهد شد. امکان ارایه سرویس برای دانش آموزان خانواده هایی که بعد از تاریخ تعیین شده ثبت نام کنند، تا پایان مهرماه وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم