رویدادها

یادآوری ثبت نام سرویس مدارس

به اولیای محترم دانش آموزان یادآور می شودکه متعاقب اطلاعیه قبلی انجمن، مهلت ثبت نام سرویس مدارس ششگانه، 15 شهریورماه به اتمام می رسد. طبق برنامه ریزی انجام شده، بعد از این تاریخ لیست دانش آموزان و مسیرها، نهایی و به پیمانکار اعلام خواهد شد. همکاری همکیشان گرامی برای ثبت نام به موقع، موجب سرویس دهی مناسب و کامل در زمان شروع مدارس خواهد شد. امکان ارایه سرویس برای دانش آموزان خانواده هایی که بعد از تاریخ تعیین شده ثبت نام کنند، تا پایان مهرماه وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم