رویدادها

فراخوان سرویس مدارس شش گانه انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد سرویس مدارس خود در مناطق ۶ و ۱۲ آموزش و پرورش را برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند از شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۳ برای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران به نشانی خیابان جمهوری اسلامی خیابان میرزاکوچک خان شماره ۸ مراجعه و یا با تلفن های ۶۶۷۰۴۳۶۹-۶۶۷۰۷۷۴۰ تماس گرفته و پس از دریافت اسناد مربوطه قیمت پیشنهادی را در پاکت دربسته ارائه نمایند.

ضمناً هزینه چاپ آگهی این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم