رویدادها

فراخوان سرویس مدارس شش گانه انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد سرویس مدارس خود در مناطق ۶ و ۱۲ آموزش و پرورش را برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند از شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۳ برای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران به نشانی خیابان جمهوری اسلامی خیابان میرزاکوچک خان شماره ۸ مراجعه و یا با تلفن های ۶۶۷۰۴۳۶۹-۶۶۷۰۷۷۴۰ تماس گرفته و پس از دریافت اسناد مربوطه قیمت پیشنهادی را در پاکت دربسته ارائه نمایند.

ضمناً هزینه چاپ آگهی این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم