رویدادها

فراخوان انجمن زرتشتيان تهران (سالن های پذیرایی خسروی، ایرج و بهمن)

 انجمن زرتشیان تهران برای انتخاب مجری در سالن های پذیرایی (خسروی، ایرج و بهمن)، وابسته به این انجمن، از همکیشان واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

1) داشتنکارت شناسایی(فارسی) زرتشتی از انجمن زرتشتیان تهران

2)  متاهل و ساکن تهران

3)  دارای عدم سوء پیشینه

4)  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر

5)  داشتن فن بیان و ارتباط اجتماعی مناسب

6)  آشنایی با امور مدیریت و سابقه کار مرتبط

واجدان شرایط فوق از تاریخ 21/2/98 الی پایان وقت اداری 21/3/98 جهت ثبت نام، دریافت و تکمیل اسناد فراخوان، به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه فرمائید. همچنین برای کسب اطلاع بیشتر، می توانند با شماره های 66711082 یا 66704369 تماس حاصل کنند.

 

 

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم