رویدادها

فراخوان تارنمای انجمن زرتشتیان تهران

 از افراد حقیقی و حقوقی (شرکت یا موسسه) همکیش که آمادگی و توانایی اجرای پروژه مذکور را دارند دعوت می شود تا (پس از دریافت RFP) پیشنهاد خود را تا یک هفته بعد از اعلان این فراخوان، به دبیرخانه انجمن ارسال دارند.

متقاضیان می توانند در ساعت اداری با مراجعه به دبیرخانه انجمن، RFP مربوط را دریافت کنند.  

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم