رویدادها

برگزاری جشن زایش اشوزرتشت سال 1398

 

 هم زمان با روز خرداد امشاسپند از ماه فروردین، به خجستگی زادروز اشوزرتشت، وخشور بزرگ ایران زمین و همراه با دیگر شهرهای زرتشتی نشین و همچون هر سال، جشنی از ساعت 17 در همایشگاه مارکار تهران پارس برگزار می شود. از همگی همکیشان زرتشتی دعوت می شود تا در گرامیداشت این روز بزرگ، در این آیین شرکت نمایند. 

 

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم