رویدادها

برگزاری جشن زایش اشوزرتشت سال 1398

 

 هم زمان با روز خرداد امشاسپند از ماه فروردین، به خجستگی زادروز اشوزرتشت، وخشور بزرگ ایران زمین و همراه با دیگر شهرهای زرتشتی نشین و همچون هر سال، جشنی از ساعت 17 در همایشگاه مارکار تهران پارس برگزار می شود. از همگی همکیشان زرتشتی دعوت می شود تا در گرامیداشت این روز بزرگ، در این آیین شرکت نمایند. 

 

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا، در پرتو فروغ مينوي به ما چه خواهي بخشيد؟ آيا آن سعادتي كه در پرتو راستي و پاكي به دست مي‌آيد و به همه وعده شده، كدام است؟ در مورد دانايان چه فرماني رفته‌است؟ اي خداوند خرد مرا از تمام اين حقايق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن كن تا همه مردم را به آيين راستي راهنمايي كنم.

يسنا – هات 31 – بند 3 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم