رویدادها

صدور مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران گردش 44

بر اساس پروانه ای که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است، مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران برای یک دوره ی سه ساله صادر گردید.

در این مجوز نام بیست و یک نفر عضو هیات مدیره انجمن آورده شده است و اعتبار آن تا تاریخ 10 بهمن ماه 1400 می باشد.

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم