رویدادها

صدور مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران گردش 44

بر اساس پروانه ای که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است، مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران برای یک دوره ی سه ساله صادر گردید.

در این مجوز نام بیست و یک نفر عضو هیات مدیره انجمن آورده شده است و اعتبار آن تا تاریخ 10 بهمن ماه 1400 می باشد.

 

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم