رویدادها

صدور مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران گردش 44

بر اساس پروانه ای که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است، مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران برای یک دوره ی سه ساله صادر گردید.

در این مجوز نام بیست و یک نفر عضو هیات مدیره انجمن آورده شده است و اعتبار آن تا تاریخ 10 بهمن ماه 1400 می باشد.

 

حاضرین در سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم