برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم) در 22 تیرماه 97

  

بدینوسیله از تمامی همکیشان ارجمند که دارای کارت شناسایی زرتشتی صادره از انجمن زرتشتیان تهران می باشند دعوت میشود تا در مجمع عمومی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم) که روز جمعه  97/4/22 از ساعت 9:30 بامداد در محل سالن دبیرستان فیروزبهرام برگزار میشود، شرکت نمایند. همراه داشتن کارت شناسایی زرتشتی الزامی است. همچنین درخواست میشود تا همکیشان در صورت امکان کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

 

دستور جلسه مجمع عبارتست از:

1- انتخاب هیات رئیسه مجمع.

2- استماع گزارش تراز و بیلان هیات مدیره و بازرسین قانونی انجمن.

3- تصویب تراز و بیلان منتهی به 29 اسفند 1396.

4- انتخاب بازرسان (3 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل).

 

همچنین از کلیه همکیشان دارای شرایط ماده 13 اساسنامه که داوطلب احراز سمت بازرس انجمن هستند درخواست می شود در ساعات اداری با همراه داشتن دو قطعه عکس 4*6 و اصل و فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و کارت شناسایی زرتشتی به دبیرخانه انجمن مراجعه و ثبت نام نمایند.