رویدادها

صورتجلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره گردش 44

 

به نام خدا

مجمع همگانی عادی بطور فوق العاده طبق آگهی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره 26970 مورخ چهارشنبه  1397/1/15 نوبت دوم در محل جشنگاه خسروی به نشانی تهران خیابان جمهوری اسلامی خیابان میرزاکوچک خان کوچه زرتشتیان پلاک 6 راس ساعت 8 بامداد روز آدینه برابر 1397/1/31  تشکیل گردید.

 

طبق دستور جلسه مجمع ابتدا هیات رییسه گرداننده مجمع همگانی بطور فوق العاده از بین حاضرین با رای کتبی بشرح زیر برگزیده شدند.

1-    سهراب سلامتی شریف آباد به عنوان رییس 59 رای حاضرین در مجمع

2-    داریوش اورنگی به عنوان نایب رییس 64 رای حاضرین در مجمع

3-    بابک سلامتی به عنوان منشی 46 رای حاضرین در مجمع

4-    بهروز جمشیدیان به عنوان منشی 52 رای حاضرین در مجمع

5-    جمشید غریب شاهی به عنوان ناظر 42 رای حاضرین در مجمع

 

از سوی هیات رییسه گرداننده مجمع همگانی عادی بطور فوق العاده رسمیت جلسه اعلام و سپس انتخابات هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران گردش 44 با رای کتبی با حضور نماینده محترم وزارت کشور سرکار خانم پروین صیدی صورت پذیرفت و اسامی و تعدادی آرای 21 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل بشرح زیر می باشد از تعداد 1156 رای ماخذه یکهزار و یکصد و پنجاه و شش رای می باشد.

 

۱- آقای کامبیز میزانیان ۷۳۶ رای

۲- آقای افشین نمیرانیان ۶۶۰ رای

۳-  آقای بابک شهریاری ۵۸۳ رای

۴- آقای رستم خرمدین ۵۶۵ رای

۵- آقای بهمن تیمساری ۵۵۸ رای

۶- آقای کورش ساسانی ۵۵۱ رای

۷- آقای خدامراد مزداپور ۵۴۲ رای

۸- اقای فرهاد کشاورزی ۵۱۲ رای

۹- آقای فرشاد فرهی فر ۵۰۶ رای

۱۰- خانم سیما بزرگ چمی ۴۹۰ رای

۱۱- خانم فیروزه ماوندادی ۴۶۹ رای

۱۲- خانم مهردخت شهریاری ۴۵۰ رای

۱۳- آقای ساسان نیکنام ۴۲۹ رای

۱۴- خانم میترا نمیرانیان ۴۱۶ رای

۱۵- خانم فرانک زنده نوش ۴۰۸ رای

۱۶- آقای مهران تیراندازیان ۴۰۶ رای

۱۷- آقای شاه بهرام سیروسی ۳۸۷ رای

۱۸- آقای رامین خسروی ۳۷۸ رای

۱۹- آقای اسفندیار خسروی ۳۷۳ رای

۲۰- آقای جمشید دارابیان ۳۷۱ رای

۲۱- آقای فرامرز کشاورزی ۳۵۱ رای

 

اعضای علی البدل بشرح زیر:

1- آقای رستم مزدیسنی ۳۴۹ رای

2- آقای مهران هرمزدیاران ۳۳۸ رای

3- آقای فرخزاد اردشیریان شریف آبادی ۳۳۰ رای

4- آقای هرمز مهربد ۳۱۴ رای

5- آقای فرشید نمیرانیان ۳۱۰ رای

6- آقای داریوش افسرکشمیری ۲۸۶ رای

7- آقای فرزین شیرمردی مریم آبادی ۲۷۵ رای

 

هرگونه اعتراض کاندیداهای گرامی تنها تا پایان وقت اداری روز شنبه  1397/2/8  قابل دریافت و رسیدگی می باشد اعتراض ها بایستی بصورت کتبی و با امضاء و مشخصات کامل کاندیدا به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل و رسید دریافت دارند.

 

هیات رییسه گرداننده مجمع همگانی عادی بطور فوق العاده

1- آقای سهراب سلامتی شریف آباد به عنوان رییس

2-آقای داریوش اورنگی به عنوان نایب رییس

3- آقای بابک سلامتی به عنوان منشی

4- آقای بهروز جمشیدیان به عنوان منشی

5- آقای جمشید غریب شاهی به عنوان ناظر

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای جویندگان دانش راستین، اكنون آموزش‌ها و پیامی را كه تا به حال شنیده نشده‌است برای شما آشكار خواهم ساخت. این پیام برای كسانی كه از روی تعالیم نادرست، جهان نیكی را تباه سازند ناگوار است، ولی برای دلدادگان «مزدا» خوش‌آیند و شادی‌بخش به شمار می‌رود.

يسنا 31 – بند 1 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم