رویدادها

آیین زادروز اشوزرتشت در تهران

 

روز خرداد امشاسپند از ماه فروردین، خجسته زادروز پیامبر بزرگ ایران، اشو زرتشت اسپنتمان، شاد و فرخنده باد.

 

آیین زادروز اشوزرتشت در تهران همچون سالیان پیشین در مجموعه مارکار تهران پارس برگزار میگردد. ساعت آغاز مراسم پنج پسین خواهد بود. این جشن ویژه همکیشان ارجمند بوده و از پذیرش سایر هم میهنان معذور هستیم.

 

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم