رویدادها

آیین زادروز اشوزرتشت در تهران

 

روز خرداد امشاسپند از ماه فروردین، خجسته زادروز پیامبر بزرگ ایران، اشو زرتشت اسپنتمان، شاد و فرخنده باد.

 

آیین زادروز اشوزرتشت در تهران همچون سالیان پیشین در مجموعه مارکار تهران پارس برگزار میگردد. ساعت آغاز مراسم پنج پسین خواهد بود. این جشن ویژه همکیشان ارجمند بوده و از پذیرش سایر هم میهنان معذور هستیم.

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم