رویدادها

درگذشت دکتر فرهنگ مهر رئیس پیشین انجمن زرتشتیان تهران

 

درگذشت روانشاد دکتر فرهنگ مهربان مهر، رییس هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران در گردش های ۳۱،۳۰،۲۹ و یکی از سرشناسترین و تاثیرگذارترین چهره های فرهنگی و اجتماعی زرتشتی در دوره معاصر را به خانواده ارجمند ایشان و تمامی همکیشان آرامش باد گفته و بر فروهر پاک ایشان درود میفرستیم.

 

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم