رویدادها

محکومیت وقایع 30 بهمن تهران از سوی انجمن زرتشتیان تهران

 

انجمن زرتشتیان تهران ضمن محکوم کردن اتفاقات روز ۳۰ بهمن ماه تهران و عاملان آن، به روان پاک شهدای این واقعه درود می فرستد و برای خانواده های ایشان صبر و شکیبایی آرزو میکند.