رویدادها

آگهی دعوت مجمع عمومی (نوبت نخست) برای انتخاب هیات مدیره گردش 44

 

بدینوسیله از تمامی همکیشان که دارای کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران هستند دعوت می شود تا در نوبت نخست مجمع عمومی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران که بر اساس مواد ۱۶ و ۲۶ اساسنامه در ساعت ۹ بامداد روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ در محل جشنگاه خسروی به نشانی تهران، خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، کوچه زرتشتیان، شماره ۶ برگزار می گردد، شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عبارتست از:
1- انتخاب هیات رییسه گرداننده مجمع.
2- انتخاب ۲۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل هیات مدیره گردش ۴۴.

همکیشان واجد شرایط طبق ماده ۱۳ اساسنامه که داوطلب احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن می باشند، از تاریخ شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶ تا پایان روز ۱۷ بهمن ماه ۹۶ با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، اصل و رونوشت شناسنامه، اصل و رونوشت کارت ملی و اصل و رونوشت کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران، در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن مراجعه و ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است چنانچه نوبت نخست مجمع به حد نصاب نرسد، مجمع نوبت دوم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ بامداد در همان محل تشکیل خواهد شد.

 

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم