رویدادها

فراخوان برای انتخاب پیمانکار

 انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد کلیه مراحل اجرایی آماده سازی تا بتن ریزی مربوط به اجرای شش سقف باقیمانده از ساختمان نیمه تمام واقع در خیابان فرجام تهرانپارس را از طریق مناقصه تا قبل از شروع فصل بارندگی و سرما به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه علاقمندان دعوت می گردد تا بین ساعات اداری یکی از روزهای کاری شنبه ۹۶/۷/۲۹ تا شنبه ۹۶/۸/۶ با مراجعه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران و دریافت CD نقشه ها نسبت به ارائه پیشنهاد کتبی خود بانضمام برنامه زمانبندی خدمات اجرایی کار و رزومه کاری خود اقدام نمایند.


شایان ذکر است بدلیل تعلیق طولانی مدت کارگاه و عملیات ساختمانی ، ترمیم، تصحیح و یا تکمیل اسکلت فلزی، انجام آزمایشات لازم جوش و بتن و ... بویژه اخذ تاییدهای نهایی کلیه موارد برشمرده، شامل موضوع مناقصه و بعهده پیمانکار منتخب می باشد.

 

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا، در پرتو فروغ مينوي به ما چه خواهي بخشيد؟ آيا آن سعادتي كه در پرتو راستي و پاكي به دست مي‌آيد و به همه وعده شده، كدام است؟ در مورد دانايان چه فرماني رفته‌است؟ اي خداوند خرد مرا از تمام اين حقايق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن كن تا همه مردم را به آيين راستي راهنمايي كنم.

يسنا – هات 31 – بند 3 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم