آغاز ثبت نام سرویس مدارس شش گانه برای سال تحصیلی 97-96

  

همکیشانی که مایل هستند تا فرزندشان از سرویس مدارس زرتشتی استفاده کند، می بایست برای ثبت نام از روز بیست و پنج امردادماه  تا روز پانزده شهریور ماه، شنبه تا چهارشنبه از  ساعت 8 تا 16 و روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 12، به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند.

 

بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن امسال نیز بیش از نیمی از هزینه سرویس هر دانش آموز توسط انجمن تامین خواهد گردید و سهم پرداختی توسط والدین برای دانش آموزانی که از سرویس در مسیرهای رفت و برگشت استفاده می کنند، ششصد و پنجاه هزار تومان و برای کسانی که تنها در مسیر رفت به مدرسه از سرویس استفاده می کنند، چهارصد هزار تومان خواهد بود که در زمان ثبت نام اخذ خواهد گردید.

 

همچنین همراه داشتن یک قطعه عکس دانش آموز برای ثبت نام ضروری است.