شرکت انجمن زرتشتیان تهران در همایش و نمایشگاه ملی بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران

 

همایش و بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران، 22 و 23 آذرماه در موزه ملی ایران با همکاری نزدیک به 40 نهاد و مجموعه مرتبط با این حوزه و از جمله انجمن زرتشتیان تهران برگزار می گردد.

 

در پی دعوت پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، غرفه انجمن زرتشتیان تهران در این نمایشگاه با همکاری سازمان ها و نهادهای زرتشتی همچون سازمان زنان زرتشتی، سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)، کانون دانشجویان زرتشتی و پژوهشکده یادگار باستان برپا خواهد گردید.

 

ساعت بازدید از این نمایشگاه روز دوشنبه 22 آذر از 9:30 تا 18 و روز سه شنبه 23 آذر از 9 تا 12 خواهد بود.