گردش دوم

گردش دوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: گوش ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

پایان گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

گشتاسب خداداد – جمشید مهربان کرمانی – خدابخش نوذر – شهریار خداداد – رستم خدابخش – بهمن بهرام – میرزا اردشیر – جمشید خداداد پولاد – اسفندیار خان – جمشید موبد بهمن – اردشیر مهربان – شهریار خداداد – پولاد رستم – بهرام شاه جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: موسیو اردشیر جهانی (میان دوره میرزا کیخسرو شاهرخ) نایب رئیس: میرزا گشتاسب

دبیر: جمشید مهربان

دفتر دار: رستم خدابخش

سخنان اندیشه برانگیز

ای جویندگان دانش راستین، اكنون آموزش‌ها و پیامی را كه تا به حال شنیده نشده‌است برای شما آشكار خواهم ساخت. این پیام برای كسانی كه از روی تعالیم نادرست، جهان نیكی را تباه سازند ناگوار است، ولی برای دلدادگان «مزدا» خوش‌آیند و شادی‌بخش به شمار می‌رود.

يسنا 31 – بند 1 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم