گردش نخست

گردش نخست انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1276 یزدگردی (1286 خورشیدی)

 

پایان گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

کیخسرو شاهرخ – اردشیر مهربان – شهریار خداداد بهمن رستم – فریدون خسرو اهرستانی – جمشید مهربان کرمانی – جمشید خداداد – نامدار کیخسرو – اسفندیار رستم – بهمن بهرام – گیو شاهپور پارسی – اردشیر خسرو زارع قاسم آبادی – بهمن رستم دینیار – شهریار بهرام – خسرو شاه‌جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: میرزا کیخسرو شاهرخ نایب رئیس: موسیو اردشیر جهانی

دبیر: میرزا جمشید

دفتر دار: میرزا شهریار خداداد

 

 

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم