فرم بازپرداخت باقیمانده پول سرویس انجمن مربوط به سال تحصیلی ۹۹-۹۸
نام دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام مدرسه محل تحصیل در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (*)
ورودی نامعتبر
پابه تحصیلی دانش آموز در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت منزل دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی پدر دانش آموز
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه پدر دانش آموز
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه مادر دانش آموز
ورودی نامعتبر
شماره کارت بانک برای پرداخت وجه (*)
ورودی نامعتبر
نام بانک متعلق به کارت (*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی صاحب کارت (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات
ورودی نامعتبر
ارسال و ثبت اطلاعات

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم