دهش و دهشمندان

  

دهش در فرهنگ ایرانیان و بويژه زرتشتیان ایران همواره جایگاهی بلند و ارزشمند داشته است. بدون تردید پیدایش و بالندگی انجمن زرتشتیان تهران وامدار فرهنگ دهش و وجود این فرهنگ در میان بنیانگذاران آن بوده است. فرهنگ و اندیشه ای که خوشبختانه در بیش از یکصد سال گذشته همواره در بین همکیشان وجود داشته و دارد.

 

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران بر خود وظیفه می داند تا با انتشار نام کسانی که با خیراندیشی خود، انجمن و در حقیقت جامعه زرتشتیان تهران را یاری می رسانند، ضمن سپاسداری اندک و در حد توان، در گسترش این فرهنگ پر ارزش  گامی بردارد. به این جهت و از این پس تارنمای انجمن زرتشتیان تهران در زمان های مقتضی و بطور مرتب، اسامی دهشمندان به انجمن را منتشر خواهد نمود.

 

لازم به ذکر است که این لیست ها تنها شامل اسامی خیراندیشانی است که یا بطور حضوری در حسابداری انجمن کمک های خود را هدیه نموده اند و یا در غیر اینصورت اسناد پرداخت بانکی دهش خود را در اختیار حسابداری انجمن قرار داده اند.

 

همکیشانی که تمایل دارند کمک های نقدی خود را برای مصارف گوناگون به انجمن اهدا نمایند می توانند از سه راه زیر اقدام نمایند:

1-    حضور در دبیرخانه انجمن و پرداخت کمک در حسابداری انجمن،

2-    واریز نقدی به حساب انجمن زرتشتیان تهران در بانک صادرات به شماره حساب 0102533220006 

3-    انتقال وجه به کارت متصل به حساب انجمن به شماره  6037691990104721

 

همچنین از تمامی همکیشانی که از این پس کمک های خود را از طریق امکان انتقال به کارت و یا واریز به حساب انجمن اهدا می کنند، خواهشمندیم رسید انتقال یا واریز وجه را در اختیار حسابداری انجمن  قرار دهند تا نام ایشان در آینده در لیست خیراندیشان قرار گرفته و به آگاهی عموم رسانده شود.