کمیسیون ها

نام اعضای كميسيون های گردش چهل و چهار انجمن زرتشتیان تهران

 

اعضای كمیسیون های انجمن زرتشتیان تهران عبارتند از:

 


 كمیسیون موقوفات: مهران تیراندازیان، کورش ساسانی، شابهرام سیروسی، خدامراد مزداپور، افشین نمیرانیان، ساسان نیکنام. 

 


 كمیسیون فرهنگی، دینی و ورزشی : سیما بزرگ چمی، فرشاد فرهی فر، میترا نمیرانیان.

 


 كمیسیون آموزشی، جوانان و اشتغال : رامین خسروی، فرامرز کشاورزی، فرهاد کشاورزی، خدامراد مزداپور، کامبیز میزانیان.

 


 كمیسیون خدمات و درمانی : مهران تیراندازیان، رستم خرمدین، بابک شهریاری، مهردخت شهریاری، فیروزه ماوندادی، ساسان نیکنام. 

 


 كمیسیون مالی : جمشید دارابیان، شابهرام سیروسی، رستم مزدیسنی.

 


 كمیسیون امور اجتماعی و روابط عمومی : سیما بزرگ چمی، رامین خسروی، فرانک زنده نوش، کامبیز میزانیان، فرامرز کشاورزی، میترا نمیرانیان.

 


 كمیسیون ساختمان : بهمن تیمساری، فرشاد فرهی فر، خدامراد مزداپور، رستم مزدیسنی.

 


 


به منظور حضور در کمیسیون های مورد نظر حتماً از قبل با دبیرخانه انجمن هماهنگی فرمائید.

 

 

 

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا، در پرتو فروغ مينوي به ما چه خواهي بخشيد؟ آيا آن سعادتي كه در پرتو راستي و پاكي به دست مي‌آيد و به همه وعده شده، كدام است؟ در مورد دانايان چه فرماني رفته‌است؟ اي خداوند خرد مرا از تمام اين حقايق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن كن تا همه مردم را به آيين راستي راهنمايي كنم.

يسنا – هات 31 – بند 3 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم