خانه

سخنان اندیشه برانگیز

اهورامزدا نخستین اندیشمند که روشنایش خرمی بخش است و با خرد خویش، عشق را آفرید.

یسنا 31 – بند 7 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم